Konferencja naukowa pt. „Emigracja Stanu Wojennego, przyczyny, charakter i znaczenie dla Polski z perspektywy 40 lat”