World Research Council of Poles Abroad

Konferencja naukowa pt. „Emigracja Stanu Wojennego, przyczyny, charakter i znaczenie dla Polski z perspektywy 40 lat”

Czterdziestą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Światowa Rada Badań nad Polonią pragnie upamiętnić w formie konferencji naukowej zatytułowanej: „ Emigracja Stanu Wojennego, przyczyny, charakter i znaczenie dla Polski z perspektywy 40 lat”. Na konferencji pragniemy zaprezentować najważniejsze zagadnienia dotyczące tamtego okresu. Pragniemy pokazać, jakie były przyczyny, charakter i losy przeszło milionowej emigracji stanu wojennego i jakie ma to znaczenie dla Polski współcześnie. Jaki wpływ na charakter życia polonijnego miała fala emigracyjna stanu wojennego? Jakie organizacje polonijne powstawały w USA, Europie Zachodniej czy Australii w wyniku napływu tej fali emigracyjnej? Jaki charakter i cele stawiały sobie wówczas te organizacje i jak wyglądała ich współpraca z Ojczyzną? Nie sposób tu pominąć działalności takich organizacji jak POMOST, czy wielu innych, oraz ich zaangażowania na rzecz przyjęcia Polski do NATO.

Istotna jest również analiza jak zachowały się władze polskie wobec Emigracji Stanu Wojennego oraz jak rozliczono w III RP zbrodnie komunistyczne dokonane na pokoleniu lat 80-tych. Istotne jest jak emigracja ta ocenia tzw. „transformację ustrojową” z PRL do III RP i jaki ma to wpływ na obecną współpracę władz polskich z Emigracją Stanu Wojennego. Ważna jest też ocena obecnej pozycji tej polskiej grupy emigracyjnej w krajach ich zamieszkania oraz ocena ich potencjału na rzecz kraju.

Celem konferencji jest zgromadzenie materiału badawczo-naukowego nt. Emigracji Stanu Wojennego z perspektywy tejże emigracji oraz wypracowanie wniosków, w jaki sposób ułożyć obecne relacje tak, aby współpraca Emigracji Stanu Wojennego z Polską była korzystna dla obu stron, bo jesteśmy jednym polskim narodem.

Po więcej informacji prosimy odwiedzic stronę Światowej Rady Badań nad Polonią tutaj:

https://srbnp.pl/index.php/konferencje-naukowe/clearwatere-fl-2021

 

Column 1

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap